اسلامیت فلسفه از منظر حکیم متعالی آیت الله جوادی آملی سلمه‌الله
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
منظومه فکری و آثار حکمی، عرفانی و تفسیری حکیم آیت‌الله جوادی آملی جایگاه نمایانی را در کهکشان معارف بلند اسلامی احراز کرده است. آنچه رسالت اصلی این نوشتار را به عهده دارد، گذری کوتاه از هندسه معرفتی آن حکیم متعالی در زمینۀ اسلامیت فلسفه است تا هم شبهه علمی عالمان دین باور حل شود و هم سدی برای عده‌ای که با القاء مطالبی درصدد شهوت عملی شهرت‌اند، ایجاد نماید. چرا که عالمان حوزوی و دانشمندان دانشگاهی گرچه از نظر شیوۀ تحصیل علم و از منظر متعلق علم که همان معلوم است از یکدیگر جدا و متمایزند اما از گذرگاه علم و راهیابی به دامنه معرفت الهی متفق‌اند.